:: دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 265-274 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو
اعظم وفایی نژاد، مهناز میرزا ابراهیم طهرانی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران
چکیده:   (338 مشاهده)
زمینه و هدف: رضایت شغلی در کنار سطوح بالای سلامت عمومی کارگران، میتواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث شغلی و در نتیجه افزایش بهره‏وری شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد HSE کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو بود.
روش کار: جامعه آماری در این تحقیق توصیفی- تحلیلی، کارکنان داروسازی مهردارو (100=N) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 80 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند (80=n). ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه رضایت شغلی دانت بود که روایی آن بر اساس نظر چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه ها تایید شده است و پایایی آن با روش کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که این ضریب برای بخش عملکرد HSE، 86/0 و برای رضایت شغلی 92/0 به دست آمده است. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS-21تجزیه و تحلیل و با تکنیک AHP و نرم افزار 11 Expert Choice رتبه بندی شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری بالاترین رتبه را در زمینه رتبه بندی شاخصهای رضایت شغلی بدست آورد و نیز سنجش عملکرد بالاترین رتبه را در زمینه رتبه بندی شاخص های عملکرد HSE به خود احتصاص داد. همچنین یافتهها نشان داد که بین عملکرد HSE و رضایت شغلی به جز شاخص تامین و ایمنی با بقیه شاخصها رابطه مثبت و معنیداری در سطح پنج درصد وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی مشاهده شد که ماهیت کار و کسب موفقیت بیش از سایر متغیرها روی عملکرد HSE تاثیر میگذارد، همچنین در رتبه بندی AHP مسئولیت پذیری در اولویت اول و حقوق و دستمزد در اولویت نهم می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنی دار بین رضایت شغلی با عملکرد HSE به جز شاخص تامین و ایمنی، هر چه در یک سازمان به شاخص های رضایت شغلی توجه بیشتری گردد، عملکرد HSE کارکنان بهتر خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، عملکرد HSE، داروسازی، کارکنان، تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
متن کامل [PDF 165 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها