:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 135-142 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان اسدآباد در سال 1394
فریبا امیری، مجید معتمدزاده ، منوچهر کرمی، یوسفعلی کریمی
چکیده:   (710 مشاهده)

زمینه و هدف: کشاورزی جزء گستردهترین و خطرناکترین فعالیتهای شغلی است که مستلزم تحمل شرایط بدنی نامناسب میباشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین کشاورزان شهرستان اسدآباد در سال 94 انجام شده است.

روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 378 نفر کشاورز مرد حوزه زراعت شهرستان اسدآباد استان همدان انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد نوردیک بود که به صورت حضوری توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کشاورزان در اندامهای گردن 9/6، شانه 6/6، آرنج 1/1، مچ دست 5/4، پشت 1/6، کمر 19، باسن و ران 1/10، زانو 1/2 و پا 5 درصد بود. بر اساس نتایج حاصله بین ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه پا با سن و ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه پشت با سطح آگاهی کشاورزان و ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در نواحی گردن، شانه، پشت، و کمر با سابقه بیماری رابطه معنیداری وجود داشت (05/0>p). همچنین بین ایجاد این اختلالات در ناحیه گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و پا با سابقه حادثه شغلی ارتباط معنیداری وجود داشت. (05/0>p).

 نتیجه­گیری: با توجه به شیوع قابل توجه اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کشاورزان، لازم است انجام مداخله های ارگونومیک، طراحی ابزار و انجام حرکات نرمشی در فواصل زمانی معین، ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان در قالب برنامههای آموزشی بهداشت حرفه ای مورد پیگیری قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: کشاورزان، اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسشنامه نوردیک
متن کامل [PDF 129 kb]   (359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها