فصلنامه سلامت محیط و کار- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اردبیل، خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دفتر مجله دانشکده بهداشت

کد پستی: 5618953141

تلفن تماس: 33513428-045

فکس: 33512004-045

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت محیط و کار:
http://oeh.arums.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب